Nationalt netværk

Vi er en gruppe mennesker og ildsjæle, der ønsker at samle interesser og kompetencer indenfor feltet kultur, natur og sundhed. Netværket består af en række personer, der på hver deres spændende måde, arbejder i krydsfeltet mellem kultur, natur og sundhed. Vi er overbevist om, at vi har meget tilfælles, og vil kunne inspirerer og få gavn af hinandens selskab til glæde for brugere af sundhedsvæsenet, aktiviteter for borgerne og ny forskning.

Gennem et stærkt fagligt og engageret nationalt netværk ønsker vi, at kvalificere vores projekter, bidrage med ny viden og at kunne lade os inspirere og selv inspirere til nye vigtige initiativer af betydning for bla. oplevelser af nærvær, velvære og gode relationer. 

Formen på netværksmøderne skal lægge op til eftertanke - derfor har vi tænk-ud-af-boksen indspark hver gang. Mødet holdes på et inspirerende sted, der stimulerer ideer, spændende snakke, og nye input til vores projekter og det, som vi er optaget af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;