betydningen af kommunikation og sanseindtryk

I mit ph.d. projekt fra 2014 har jeg undersøgt hvilken betydning alvorligt syge mennesker tillægger sanseindtryk forbundet med arkitektur, indretning og udsmykning i hospitalets rum samt betydningen af de sundhedsprofessionelles nonverbale kommunikation og nærvær i mødet med patienten.

Mit aktuelle forskningsfelt omfatter udvikling af kommunikationskurser for sundhedsprofessionelle omkring eksistentielle livstemaer.  Derudover udforsker jeg betydningen af dans og fri bevægelse  ift. rehabilitering af kræftpatienter. Jeg arbejder med mere kreative forskningsmetoder f. eks brug af materialer og teater til udforskning af patientoplevelser (samarbejde med SDU Design).

Med afsæt i viden og erfaring fra både min ph.d. og mit aktuelle forskningsfelt brænder jeg for at bidrage med konkrete tiltag ift. udsmykning af rum og livgivende samtaler mellem mennesker - både i og udenfor sundhedsvæsenet! 

Sammen skaber vi rum for tryghed og livsmod!

 

Referencer fra min afhandling: 

Timmermann, C et al. (2016) Ethics in the communicative encounter: Seriously ill patients´experiences of health professionals´nonverbal communication, Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Timmermann, C., et al. (2014) Room for caring: Patients´experiences of well-being, relief and hope during serious illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Timmermann, C., et al. (2014) A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients, Palliative & Supportive Care.

Timmermann, C., et al. (2013) Cancer patients and positive sensory impressions in the hospital environment - a qualitative interview study, European Journal of Cancer Care.  

;