betydningen af nærvær og sanseindtryk

I mit ph.d. projekt fra 2014 har jeg undersøgt hvilken betydning alvorligt syge mennesker tillægger sanseindtryk forbundet med natur, arkitektur, indretning og udsmykning i hospitalets rum samt betydningen af de sundhedsprofessionelles nærvær og nonverbale kommunikation i mødet med patienten.

Med afsæt i min viden og erfaring fra min ph.d. brænder jeg for at bidrage med konkrete tiltag ift. både udsmykning af rum, og tiltag som muliggør livgivende samtaler mellem mennesker - både i og udenfor sundhedsvæsenet.

 

Referencer fra min afhandling: 

Timmermann, C et al. (2016) Ethics in the communicative encounter: Seriously ill patients´experiences of health professionals´nonverbal communication, Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Timmermann, C., et al. (2014) Room for caring: Patients´experiences of well-being, relief and hope during serious illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Timmermann, C., et al. (2014) A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients, Palliative & Supportive Care.

Timmermann, C., et al. (2013) Cancer patients and positive sensory impressions in the hospital environment - a qualitative interview study, European Journal of Cancer Care.  

;