HjerteRum & EFTERKLANG

Mine forskningsresultater viser, at natur og mere æstetiske og hjemlige omgivelser på hospitaler har en afgørende betydning for patienternes oplevelse af livsmod, velbefindende, tryghed og håb. 

Med afsæt i denne viden har HjerteRum indgået et samarbejde med designfirmaet EFTERKLANG/www.efterklang.nu.


Vi tilbyder et konkret og individuelt tilpasset tilbud til netop jeres afdeling med fokus på at inddrage naturelementer og på at skabe en mere hjemlig og æstetisk indretning og udsmykning.

Der ligger mange ressourcer gemt, som bare venter på at blive sat i spil. 

;