betydningen af nærvær og sanseindtryk

I mit ph.d. projekt fra 2014 har jeg undersøgt hvilken betydning alvorligt syge mennesker tillægger sanseindtryk forbundet med natur, arkitektur, indretning og udsmykning i hospitalets rum samt betydningen af de sundhedsprofessionelles nonverbale kommunikation og nærvær. 

Mine forskningsresultater viser bla., at natur og mere æstetiske og hjemlige omgivelser på hospitaler har afgørende betydning for patienternes oplevelse af velbefindede, livsmod, håb og tryghed.

Som en del af min 5-årige forskningsplan, som igangsættes august 2019 med støtte fra Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje, skal jeg derfor bidrage med yderligere viden om betydningen af natur og naturelementer i en hospitalskontekst for forbedrede samtaler og relationer.

 

Referencer fra min afhandling: 

Timmermann, C., et al. (2014) Room for caring: Patients´experiences of well-being, relief and hope during serious illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Timmermann, C., et al. (2014) A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients, Palliative & Supportive Care.


Timmermann, C., et al. (2013) Cancer patients and positive sensory impressions in the hospital environment - a qualitative interview study, European Journal of Cancer Care. 

Timmermann, C et al. (2016) Ethics in the communicative encounter: Seriously ill patients´experiences of health professionals´nonverbal communication, Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

;