betydningen af sanseindtryk på hospitaler

I min ph.d. afhandling "The meaning of sensory impressions in the hospital environment", har har jeg undersøgt betydningen af udsigt til natur, arkitektur, indretning og udsmykning, når man som alvorlig syg er indlagt på et hospital.

Jeg fulgte patienter under deres indlæggelse og havde flere samtaler/interview med de samme mennesker. Samtidig lavede jeg feltobservationer, hvor mit fokus bla. var hvor i hospitalsmiljøet patienter generelt foretrak at opholde sig.

Mine samlede data viser, at mere æstetiske og hjemlige omgivelsernes har en afgørende betydning for patienternes oplevelse af velbefindende. Positive sanseindtryk styrker dem i en svær livssituation og giver dem en oplevelse af lindring og håb.

I mit firma HeartLiving bruger jeg min viden og erfaring fra min ph.d. til at arbejde med rum og sanseindtryk på hospitaler.

Min tilgang er, at rummets æstetiske kvaliteter skal ses som en del af omsorgen for patienterne og som havende betydning for den samlede kvalitet af et indlæggelsesforløb.Foto:HeartLiving

 

Referencer fra min afhandling:

Timmermann, C., Uhrenfeldt, L. & Birkelund, R. (2014) Room for caring: Patients´experiences of well-being, relief and hope during serious illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, doi: 10.111/scs.12145.

Timmermann, C., et al. (2014) A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients, Palliative & Supportive Care.1-9.

 

;