HeartLiving & EFTERKLANG

Da jeg i 2011 gik i gang med min ph.d omkring betydningen af arkitektur, indretning og udsmykning på hospitaler, blev det anset som ret "langhåret". Men der er sket noget. Betydningen af omgivelserne for vores sundhed, velvære og trivsel er ved at komme på dagsordenen i sundhedsvæsenet!

Nogle af de refleksioner som afhandlingen gav anledning til var, hvordan systemet overser det mest basale - mennesket eksisterer i verden via sine sanser og sanseindtrykkene former vores oplevelser og sindsstemning. Når vi er syge, utrygge og i uvante omgivelser er vi ekstra følsomme.

Systemet behandler en lille del, men opdager ikke alle de ressourcer der ligger gemt i helheden. Kroppen og sanserne har afgørende betydning for vores sundhed, trivsel og velvære - og for kvaliteten af behandlingen og omsorgen.

Derfor har mit firma HeartLiving indgået et samarbejde med designfirmaet EFTERKLANG/www.efterklang.nu - sammen ønsker vi at bidrage med workshops, som både kan skabe bevidsthed om betydningen af omgivelserne og grobund for konkrete forandringer af rum og omgivelser via design, indretning og udsmykning.

Der ligger mange ressourcer gemt, som bare venter på at blive sat i spil!Foto:HeartLiving

 

;